'MVO verliest het vrijblijvende karakter en wordt serious business' (Trendrapport MVO Nederland) 


WELKOM OP DE WEBSITE VAN 

GREENWAY CONSULTANCY

 


Duurzaam en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) staat bij veel bedrijven en instellingen hoog op de agenda.

Enerzijds omdat er geld mee te verdienen is, anderzijds omdat klanten erom vragen én steeds vaker zelfs eisen.


Duurzame organisaties zijn het fundament van 'De Nieuwe Economie'.

Zij zijn innovatief en boeken strucutreel betere resultaten met een positieve maatschappelijke footprint.

Investeren in duurzaam ondernemen draagt bij aan een moderne, innovatieve en succesvolle bedrijfsvoering.


Maar hoe voert u nu concreet, geloofwaardig en bedrijfseconomisch verantwoord een duurzaam beleid uit?

Hoe pak je als bedrijf of instelling uitdagingen op het gebied van duurzaamheid aan? Dit is geen eenvoudige opgave.


Greenway Consultancy begeleidt u graag bij het formuleren en uitvoeren van uw Duurzame Organisatievisie.

 Graag nodigen wij  u uit nader kennis te maken met onze visie, werkwijze en dienstverlening.


Dit onder het motto: SAMEN OP WEG NAAR EEN DUURZAME BEDRIJFVOERING......


Delen via sociale media